שנות ה- 00 - פלייליסטים

לכסות אותו כשהוא נרדם בסלון, להכין לה ארוחת בוקר
קצת אחרי שחשבנו שבאג 2000 ישבית את כל המחשבים
!We don't need no record labels הילדים הרעים של
Either you play the game, or you let the